Veikkaus uutiset – Suomicasino seuraa Suomen rahapelimonopolin muuttumista lisenssimalliin

Suomi on pian kohtaamassa suurimman muutoksen maan rahapelihistoriassa kun Veikkauksen monopoli jää unholaan ja Suomi siirtyy digitaalisten rahapelien ja vedonlyönnin lisenssimalliin. Maan hallitusohjelman mukaan Suomi tulee avaamaan rahapelijärjestelmänsä kilpailulle vuoden 2026 alusta. 

Tulevassa rahapelien lisenssimallissa ulkomaiset rahapeliyritykset tulevat hankkimaan luvan toiminnalleen ja maksavat verot Suomeen. Lisenssimallin ansiosta myös rahapeliyritysten toiminta olisi suomalaisten viranomaisten valvonnassa.

Seuraa Suomicasinon päivityksiä saadaksesi viimeisimmät uutiset ja viiltävimmät analyysit tästä merkittävästä muutoksesta Suomen rahapelimarkkinoilla.

  • Suomen siirtyminen digitaalisten rahapelien lisenssimalliin lähenee
  • Vuodesta 1940 toiminnassa ollut Veikkauksen monopoli on tulossa tiensä päähän
  • Seuraa historiallista lisenssijärjestelmään siirtymistä yhdessä Suomicasinon kanssa.
Veikkauksen monopoli murtuu

Mitä on tapahtumassa?

Veikkaus on vuodesta 1940 lähtien toiminut ainoana laillisena rahapelien tarjoajana Suomessa, mutta pitkäaikainen rahapelimonopoli on tulossa tiensä päähän lisenssimalliin siirtymisen lähestyessä. Viime vuosina suureen suosioon nousseen digipelaamisen myötä nettikasinoiden ja muiden ulkomaisten pelipaikkojen suosio on lisääntynyt merkittävästi luoden samalla paineita myös nykyisen monopolijärjestelmän uudistamiseen.

Suurimmat Veikkauksen kohtaamat haasteet koskevat juuri netissä tapahtuvaa pelaamista, sillä yhä useampi suomalainen on löytänyt tiensä ulkomaisille nettikasinoille, jotka tarjoavat monesti monipuolisemman pelivalikoiman sekä suurempia bonusmahdollisuuksia.

Veikkaukselle ulkomaisten kilpailijoiden kanssa taisteleminen on ollut haastavaa, sillä tällä hetkellä Veikkauksen ulkopuoliset toimijat eivät ole säänneltyjä, eivätkä esimerkiksi tarjoa riittävää kuluttajansuojaa tai vastuullisen pelaamisen työkaluja, kuten Veikkaus. Siirtyminen lisenssimalliin tulee mahdollistamaan ulkomaisten toimijoiden laillisen pääsyn Suomen markkinoille, tuoden lisätuloja valtiolle lisenssimaksuina. Tulevaisuudessa ulkomaisten toimijoiden tulee noudattaa samoja vastuullisen pelaamisen periaatteita kuin Veikkaus.

Viimeisimmät käänteet

Mitä kaikkea onkaan ehtinyt tapahtua Veikkauksen matkalla kohti rahapelien monopolin purkamista? Suomicasino on seurannut Veikkauksen matkaa alusta asti, joten alla voit virkistää muistiasi ja tutustua tärkeimpiin uutisiin matkan varrelta.


Tulevan lisenssimallin kiistakapulana rahapelien markkinointi – Joulukuu 2023

Rahapelien markkinointia koskevat säännöt ovat aiheuttaneet kädenvääntöä tulevan lisenssimallin osalta. Monopolia hallussaan pitävä Veikkaus sekä muut markkinoille tulevat ulkomaiset yritykset haluavat luonnollisesti mainostaa palvelujaan, jotta pelaajat voivat löytää heidän tuotteensa. Monet rahapelialan tutkijat ovat kuitenkin rahapelien mainontaa vastaan, sillä sen epäillään lisäävän ongelmapelaamista. 

Asiaa tarkastellessa rahapelaamisen haittojen näkökulmasta, tutkijat ovat sitä mieltä, että markkinoilla tulisi olla niin tiukat rajoitukset kuin mahdollista tai jopa markkinoinnin täyskielto. Samaan aikaan myös turvalliset toimijat tarvitsevat kuitenkin myös näkyvyyttä. Toisaalta markkinoinnin täyskielto nähdään huonona vaihtoehtona kaikille osapuolille, sillä tällöin pelaaminen saattaa sijoittuvan yhä enemmän järjestelmän ulkopuolelle.

Jos uudet toimijat eivät voi hankkia lisänäkyvyyttä markkinoinnin kautta, miksi heidän kannattaisi hankkia lisenssi kun samaan aikaan on mahdollista myydä rahapelejä laillisesti myös ilman Suomen peliviranomaisten myöntämää lisenssiä.

Lisenssijärjestelmään siirtymisestä on puhuttu jo vuosia, mutta asiat lähtivät rullaamaan vauhdilla vasta kun Veikkaus ilmoitti rahapelialan muutoksen tarpeellisuudesta viime vuonna. Nyt alan tutkijat pelkäävät, että päätökset tehdään liian kiireellisellä aikataululla, eikä järjestelmää pystytä valmistelemaan riittävän huolellisesti.


Lisenssimarkkinat avautuvat

Uudistushanke valmistelee Suomen rahapelimarkkinoita lisenssijärjestelmää varten – Lokakuu 2023

Suomen siirtyessä pois monopolijärjestelmästä, sisäministeriö on luonut lainsäädäntöhankkeen nykyisten rahapelimarkkinoiden uudistamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on valmistella hallitusohjelman mukaisen lisenssijärjestelmän käyttöönottoa ja se on jatkumoa aiemmin tehdylle esiselvitykselle nykyisestä rahapelijärjestelmästä. Pyrkimyksenä on tarkastella millaisia vaihtoehtoisia malleja on olemassa, jotta hallitus saisi täyden valikoiman vaihtoehtoja Suomen rahapelijärjestelmän uudesta suunnasta.

Uudistushankkeen tarkoituksena on myös laatia tarvittavat ehdotukset lainsäädäntöön ja kattaa tärkeät osa-alueet, kuten pelien kattavuus, lisenssimaksut, verotus, rahapelien hallintatyökalut ja muut rahapeleihin liittyvien haittojen ehkäisy sekä rahapelitoiminnan valvonta ja markkinointi.

Uudistushanke tulee jatkumaan vuoden 2025 loppuun ja siinä selvitetään myös pelaamisen valvonnan vahvistamisen mahdollisuutta lupamalliin siirryttäessä.


Veikkaus strategisten muutosten äärellä – Syyskuu 2023

Veikkaus ilmoitti olevansa ”strategisesti valmistautunut” tulevaan muutokseen aikomuksenaan yhdistää palveluja, sulkea pelihalleja ja irtisanoa henkilöstöä. Suomen hallituksen tarkoituksena on jakaa Veikkauksen toiminta erillisiksi yhtiöiksi, jotka toimivat samassa konsernissa, kumoten samalla Veikkauksen yhteistyön jatkumisen RAY:n ja Fintoton kanssa.

Veikkaus on aloittanut suunnittelun organisaatiorakenteen muutosten osalta; Veikkauksen pääpiste tulee tulevaisuudessa olemaan erityisesti kansainvälistymisessä ja pelialan vaihtuviin muutoksiin nopeasti vastaamisessa. Suomalaisten rakastama lauantai illan Lotto ja fyysiset peliautomaatit tulevat säilyttämään asemansa osana Veikkauksen monopolia myös tulevaisuudessa.


Suomi siirtymässä digipelien lisenssimalliin vuonna 2026 – Kesäkuu 2023

Suomen hallitus päätti hallitusohjelmassaan, että Suomi tulee luopumaan Veikkauksen monopolista ja siirtyy lisenssimalliin digitaalisten kasinopelien ja vedonlyönnin osalta viimeistään vuoden 2026 alusta lähtien.

Syitä monopolin hajottamiseen on useita, kuten taloudelliset syyt sekä pelaamiseen liittyvien ongelmien vähentäminen. Talouden näkökulmasta uuden päätöksen uskotaan olevan tuottoisa; tutkimuksen mukaan suomalaiset pelasivat monopolijärjestelmän ulkopuolella olevia rahapelejä netissä vuonna 2021 jopa noin 530-590 miljoonalla eurolla.

Nykyisessä monopolimallissa ulkomaisten toimijoiden osuus on jo lähes puolet. Hallitusohjelman mukaan netissä tapahtuvan rahapelaamisen markkinoilla toimivat monopolijärjestelmän ulkopuoliset toimijat saavat kuitenkin tuottonsa täysin ilman lisenssimaksuja, veroja tai vastuuta toiminnan aiheuttamista rahapeliongelmista.

Huolestuttava seikka on ollut myös ongelmapelaamisen jatkuva lisääntyminen, joka on selvästi yleisempää monopolijärjestelmän ulkopuolella olevien rahapelien kohdalla, selviää KVV:n tekemästä tutkimuksesta. Vastuullisen pelaamisen tärkeys ja pelihaittojen minimointi ovatkin syitä, miksi itse Veikkaus aiemmin ilmaisi kiinnostuksensa lisenssimalliin siirtymisen puolesta.


Suomalaiset pelaavat yhä enemmän monopolijärjestelmän ulkopuolella – Kesäkuu 2023

KVV:n tutkimuksen mukaan Veikkauksen monopolijärjestelmän ulkopuolella olevia rahapelejä pelattiin netissä vuonna 2021 arvioiden mukaan noin 530-590 miljoonalla eurolla. Summa on huomattava, sillä se on noin 50% eli puolet suomalaisten nettipelaamiseen käyttämästä rahasta. Samaan aikaan summa vastaa jopa 30% kaikesta rahapelaamisesta suomalaisten osalta.

Tällä hetkellä digitaalinen pelaaminen on ainoa kasvava ala rahapelimarkkinoilla Suomessa. Veikkauksen osuus edellisen osavuosikatsauksen mukaan oli noin 51%, jossa on viiden prosenttiyksikön lasku edellisvuoteen verrattuna. 

Tutkimuksesta ilmenee, että suurin pelaajaryhmä ovat nuoret miehet, jotka käyttävät pelaamiseen rahaa huomattavasti muita pelaajia enemmän. Huolestuttava seikka on myös ongelmapelaamisen lisääntyminen, joka on selvästi yleisempää monopolijärjestelmän ulkopuolella olevien rahapelien kohdalla.

Veikkaus on viime vuosina tiukentanut käytäntöjään vastuullisen pelaamisen osalta, sillä reilu kymmenen vuotta sitten peliongelmaiset pelasivat samassa mittakaavassa Veikkauksen kuin myös monopolin ulkopuolisia pelejä.


Selvitystyö lisenssijärjestelmään siirtymisestä on valmistunut – Huhtikuu 2023

Suomen hallitus käynnisti vuoden 2023 alussa selvityksen, jolla hahmotetaan lisenssijärjestelmään siirtymistä sekä maan rahapelimonopolin lakkauttamista. Kyseessä on sisäministeriön hanke, jonka tavoitteena on laatia kartoitus erilaisista rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista malleista tueksi tuleville poliittisille päätöksille. 

Selvityksessä vertailtiin viiden eri verrokkimaan (Ruotsi, Tanska, Norja, Hollanti ja Ranska) rahapelijärjestelmiä. Lukuunottamatta Norjaa, kaikissa verrokkimaissa on käytössä nettipelien kansallinen lisenssijärjestelmä.

Raportti paljastaa, että verrokkimaiden osalta lisenssijärjestelmä on parantanut kyseisten maiden kanavointiastetta, jota käytetään kuvaamaan kansallisella lainsäädännöllä säänneltyä rahapelaamista. Tutkimuksen tulokset myös osoittavat, että kanavointikyvyn parantaminen Suomessa tulee vaatimaan muutoksia nykyiseen rahapelien sääntelyyn. Vaihtoehtoina esitetään uusien rajoitusten säätämistä tai siirtymistä lisenssijärjestelmään.

Haittojen ennaltaehkäisyssä on tärkeää rahapelien markkinoinnin tiukka sääntely sekä tarkka selvitystyö uudistuksen yhteiskunnallisista vaikutuksista.


THL vastustaa lisenssijärjestelmään siirtymistä – Helmikuu 2023

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastustaa Suomen pelimarkkinoiden vapauttamista. THL toivoo laajempaa tietoa mahdollisista haittavaikutuksista ennen poliittisten päätösten tekoa. Aiemmin monopolijärjestelmän purkamista ovat tukeneet useat suuret poliittiset puolueet. Lisäksi itse Veikkaus on ollut vahvasti lisenssijärjestelmään liittymisen kannalla.

THL:n arvioiden mukaan suomalaisten pelaamisessa monopolin ulkopuolella ei ole tapahtunut merkittävää muutosta, sillä sen mukaan noin 5–6 % suomalaisista aikuisista pelaa muita kuin Veikkauksen pelejä. THL:n laskelmien mukaan tämä tarkoittaisi alle 300 miljoonan euron pelaamista monopolijärjestelmän ulkopuolella vuodessa. Tiedot eivät täysin kohtaa H2 Gambling Capitalin tulosten kanssa, joiden mukaan monopolin ulkopuolinen pelaaminen on kaksinkertaistunut Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana.

Samaan hengenvetoon THL myös epäilee, että oven avaaminen useammalle toimijalle lisenssijärjestelmässä lisäisi rahapeleihin liittyvien haittojen riskiä pelaajille. Tästä syystä THL:n mukaan olisi tärkeää, että tietoa vaikutuksista on tarpeeksi ennen kuin suuria poliittisia päätöksiä tehdään.


Hallitus aloittaa selvitystyön lisenssijärjestelmään siirtymisestä – Tammikuu 2023

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen mukaan sekä hallitus että oppositio ovat yhtä mieltä rahapelien monopolin lakkauttamisesta. Suomen tämän hetken suurimmat puolueet, Kokoomus, SDP ja Perussuomalaiset ovat kaikki valmiita purkamaan Veikkauksen monopoliaseman.

Ennen mahdollisia poliittisia päätöksiä tarvitaan laaja selvitys, sillä lisenssimalliin siirtyminen vaatii myös muutoksia lainsäädäntöön. Tavoitteena on saada valmiiksi selvitys, joka hahmottaa lupajärjestelmään siirtymistä ennen mahdollisia hallituksen vaihdoksia eli ennen vuoden 2023 eduskuntavaaleja. Ihanteellinen tilanne on mikäli hallituksella on tarvittava ja riittävä tieto käytettävissään hallitusneuvottelujen aikana, jolloin ensimmäisten linjauksien suunnittelu aloitetaan.

Suomen monopolijärjestelmää on vastustettu jo pitkään ja sen lopettamista ovat vaatineet monet toimialaryhmät. Myös lakivaliokunta totesi nykyisen järjestelmän olevan ”käytännöllisesti katsoen rikki” ja muita keinoja tulee harkita, mikäli Veikkauksen monopolia ei voida enää jatkaa.


Veikkaus ehdottaa monopoliasemansa purkamista ja siirtymistä lisenssimalliin

Veikkaus julkaisi puolivuotisen osavuosikatsauksensa ja samassa yhteydessä yrityksen toimitusjohtaja pudotti uutispommin ehdottaen Veikkauksen monopoliaseman purkamista ja Suomen siirtymistä rahapelien lisenssimalliin, mikä on täyskäännös Veikkauksen perinteisessä linjassa.

Veikkauksen asema on viime vuosina kokenut suuria muutoksia, erityisesti digitaalisten pelimarkkinoiden, kuten netissä tapahtuvan urheiluvedonlyönnin ja nettikasinoiden osalta. Suomessa Veikkauksen osuus digitaalisesta pelaamisesta on osavuosikatsauksen mukaan noin 51%, jossa on viiden prosenttiyksikön lasku edellisvuoteen verrattuna. Monissa maissa on siirrytty rahapeli­monopolista lisenssijärjestelmään kun 50% raja on rikkoontunut.

Suurimpina syynä kansainvälisten kilpailijoiden voittokulkuun nimetään pelihaittojen rajoitukset ja valtiontalous. Veikkaus on ottanut käyttöönsä useita pelihaittoja vähentäviä rajoituksia, joka on saanut osan pelaajista siirtymään ulkomaisten peliyhtiöiden pariin.

Valtiontalouden merkitys puolestaan korostuu mahdollisten verotulojen muodossa; arvioiden mukaan suomalaiset pelaajat häviävät vuonna 2022 ulkomaisten peliyhtiöiden peleissä jopa 500 miljoonaa euroa. Samalla Suomen arvioidaan menettävän verotuloja reilusti yli 100 miljoonan euron edestä.


Lue lisää kasinouutisia:

Kirjoittaja
Kasinoalan asiantuntija
Heini on Suomicasinon selkäranka, joka on kirjoittanut artikkeleita jo vuosien ajan vankalla kokemuksella ja osaamisella. Hän tuntee sekä Suomicasinon kuin omat taskunsa ja pyrkii aina tarjoamaan lukijoille parhaan mahdollisen lukukokemuksen. Hänen bravuurinaan ovat pelioppaat, mutta myös SuomiCasinon kasino- ja peliarvostelut ovat lähellä sydäntä. Heini on arvostellut lukuisia nettikasinoita ja kirjoittanut useita artikkeleita pelimaailman käänteistä erityisesti Suomessa. Lisäksi häneltä löytyy vuosien kokemus sisällöntuotannosta ja kääntämisestä eri aloilta.

Valitsemasi kasinot poistetaan vertailusta

Oletko varma?